Välkommen till Järfälla Rotaryklubb!

2Q==


Alla våra möten är fysiska och hålls på Restaurang Sjökanten

Mötet börjar 12:45 efter vi ätit lunch. 

Vi kommer under hösten ha webbmöte andra onsdagen i månaden kl.18:00 som ersätter vårt ordinarie lunchmöte. Länk till mötet publiceras på vår hemsida och på vår Facebooksida veckan innan.

De som vill träffas fysiskt över en lunch även andra onsdagen i månaden på Sjökanten är naturligtvis välkomna. Dock har vi inte något klubbprogram.

Varmt välkommen.


Vi är Sveriges första "Fredsbyggar-klubb".

Vårt åtagande som fredsbyggare är att stärka Rotary Internationals uppdrag att ”främja världsförståelse, goodwill och fred” genom att främja program och projekt som är i linje med vår organisations sju fokusområden – i synnerhet det första: fred, konfliktförebyggande och konfliktlösning.

Det är  Rotary Action Group for Peace [RAGFP] som har certifierat oss.

Läs mer här om RAG

Här kan du läsa vilka projekt kommittén tänker driva


Klubben säljer fredsduvan för att hjälpa Ukraina finansiera skyddsboenden.

Pengarna överförs via vårt 90-konto  900-2973 .

Läs mer här hur vi kan hjälpa till


Jan Eliasson, f d utrikesminister och vice generalsekreterare i FN

Öppet möte i Järfälla Rotaryklubbs regi

Den 18 maj höll Jan Eliasson ett mycket uppskattat föredrag på temat

Internationell utblick och reflektioner -  "Ett liv i diplomatins tjänst"

på Hyllan i Jakobsbergs biliotek och drog fullt hus med 80 deltagare.

Föredraget filmades och kan ses om man klickar på länken här...

I kommande nr av tidningen Rotary Norden omnämns detta och man kan läsa vidare via länken .....


Klubbens engagemang som UF-rådgivare

Ung Företagsamhet [UF] är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syfte att tillsammans med skolan lära ut entreprenörskap.

Syftet med detta projekt är att bistå UF-företagen med rådgivning och att Rotary skall synas i skolan och vara en del i elevernas utveckling.

Rådgivarens roll är att ge råd och stöd till företaget som dock ska utföra arbetet på egen hand.

Läsåret 2022-2023 har klubben bildat en rådgivargrupp med 6 personer. Vi har träffat UF-företag både i grupp och individuellt.


Exempel på ett internationellt projekt

Nutrition for life

2Q==Är en verksamhet som ger matpaket till mindre bemedlade elever vid Kelani Collage i Colombo, Sri Lanka. Projektet sponsras av Järfälla Rotaryklubb.

Läs mer här                                                                                                                   Detaljerad vägbeskrivning