Nutrition for Life

lördag 1 juli 2017

Tommy Fredriksson

Klubb: Järfälla Rotaryklubb

Distrikt: 2350 - Uppland

Projekt: Nutrition for life 

Bakgrund

Klubben ville har ett internationellt projekt. Valet föll på Sri Lanka eftersom det redan fanns en anknytning till Sri Lanka genom två klubbmedlemmar som är medlemmar i Sri Lankas Barns Vänner, SLBV.

År 2017 inleddes ett samarbete med SLBVi projektet Nutrition for life Kelani College. Projektet hade startats 2014.

Syfte och mål

Att underlätta för fattiga barn att kunna gå i skola genom att förse dem med ett mål mat om dagen så att de orkar fullfölja sina studier. Deras föräldrar har i annat fall inte råd att låta barnen gå i skola.

Hur ska vi genomföra projektet

Klubbens medlemmar ordnar eller deltager i olika evenemang där vi bland annat säljer förstklassigt te från Sri Lanka. Övriga aktiviteter är ett vinlotteri samt gåvobrev till projektet när någon firar en bemärkelsedag. Klubbens har också fått bidrag från fonder som Rotarys U-fond.

Hur ska vi mäta vårt resultat

Klubben får regelbundet information från samarbetspartnern.

Projektets längd

Projektet är av sådan karaktär att klubben avser att fortsätta samarbetet även i framtiden.

Tommy Fredriksson

Projektansvarig 

Länk till: Sri Lankas Barns Vänner   Länk till: Nutrition for Life under projekt. Läs gärna om de övriga projekten

Keshani

Keshani: ”Mina framtida planer är
att bli advokat. Det här projektet är
mycket bra och maten är också väldigt
god. Jag ber er att ni fortsätter med
det här projektet i all framtid.”
(Keshani är en av eleverna som
omfattas av projektet Nutrition for Life.
Citatet är hämtat från en film,
producerad av SLBV)