Projekt: The Rotary Foundation, TRF

torsdag 25 februari 2021

Lars-Erik Rydbrant

Klubb: Järfälla Rotaryklubb 

Distrikt: 2350 – Uppland 

Projekt: The Rotary Foundation, TRF 

Bakgrund 

Stiftelsen TRF är skapad av Rotary International (RI) med syfte att stötta humanitära insatser. Vår klubb är en del av den globala organisationen Rotary International (RI). 

Stiftelsen TRF har funnits sedan 1928. Inom stiftelsen finns tre stora fonder; Årliga fonden, Permanenta fonden och PolioPlus-fonden. Järfälla Rotaryklubb betalar årligen in medel till både Årliga fonden och PolioPlus-fonden. Alla bidrag till TRF är frivilliga. 

Den årliga fondens avkastning används till både globala och lokala projekt världen över. Vår klubb har efter ansökan till vårt distrikt vid ett tillfälle beviljats medel från den årliga fonden till vårt nutritionsprojekt i Sri Lanka. 

PolioPlus-fonden avkastning går till End Polio Now - Count down to History, som är världens största hälsoprojekt för att utrota en sjukdom. Projektet startades av Rotary år 1985. År 1988 anslöt även WHO, UNICEF och Center for Disease Control and Prevention till åtagandet. Från år 2007 stöttar Bill & Melinda Gates Foundation årligen arbetet med betydande summor. 

År 1988 fanns mer än 350 000 sjukdomsfall i 125 länder. I september 2020 förklarade WHO den epidemiska polion som utrotad i Afrika efter att Nigeria varit poliofritt under tre år. Nu finns den vilda polion kvar i endast två länder, Afghanistan och Pakistan. Målet är total utrotning år 2023. 

Syfte och mål 

” A win against polio is a win for global health”. Järfälla Rotaryklubb är djupt engagerad i arbetet med att utrota polio. Flera klubbmedlemmar har egna minnesbilder från den tiden då den obotliga sjukdomen, som kallades för barnförlamning, härjade i Sverige. Rädslan för sjukdomen var påtaglig i deras barndom. Massvaccination i Sverige startade år 1957. I vår nutid, då förtroendet för alla typer av vaccinationer allmänt sviktar, är det nödvändigt att fortsätta lyfta vikten av vaccinationer både för barn och vuxna. Det gäller polio, men också andra sjukdomar som kan förhindras på detta sätt, som till exempel mässling och influensor av olika slag. 

Hur vi ska genomföra projektet 

Sedan klubbens start betalar vi in del av klubbens överskott till TRF. Sedan flera år tillbaka betalar vi in pengar både till Årliga fonden och till PolioPlus-fonden. 

För bara 60 cents (dollar) kan ett barn bli skyddat från polio. I svenska pengar motsvarar det ca fem kronor. Över två miljarder barn i över 110 länder har vaccinerats. Över fem miljoner förlamningsfall och hundratusentals dödsfall har kunnat förebyggas. 

Som tack till föredragshållare vid våra lunchmöten sätter vi in 100 kronor till End Polio i föredragshållarens namn. 

I samband med jämna födelsedagar ges jubilaren möjligheter att önska uppvaktning till valfritt ändamål. Stora summor har på så sätt kunnat skickas in till PolioPlus-fonden. 

Vi bedriver även ett vinlotteri varje vecka. Behållning används delvis till insättningar till PolioPlus-fonden.  

Hur vi ska mäta vårt resultat 

Vid styrelse-och samrådsmöten följer vi flera gånger under verksamhetsåret upp utvecklingen inom arbetet med att utrota polion i världen. Vi uppmärksammar även årligen Världspoliodagen den 24 oktober.  

Projektets längd 

Vi avser att fortsätta stötta arbetet med att vaccinera barn världen över tills poliosjukdomen har utrotats.  

2021-02-18 

Eva Arvidsson 

Ordförande TRF-kommittén