Klubbens projekt - Öppet möte

torsdag 12 januari 2023

Marta Hedberg-Granath

Klubb: Järfälla Rotaryklubb

 

Distrikt: 2350 – Uppland

 

Projekt: Öppet Möte

 

Bakgrund

Under många år har Järfälla Rotaryklubb varit en lunchklubb som träffats kl. 12.00 varje onsdag. Vid några tillfällen har försök gjorts med kvällsmöten men något beslut om att ha regelbundna kvällsmöten har inte fattats. 

 

Under våren 2022, med inspiration från Rotaryklubben i Kiruna, arrangerade klubben – i samarbete med systerklubben Järfälla-Kvarnen - ett öppet kvällsmöte för allmänheten med temat ”Klimat och miljö”. 

 

Mötet hölls på ”hyllan”, en mötesplats i Jakobsbergs bibliotek som lokala föreningar har kostnadsfri tillgång till under vissa förutsättningar och på vissa dagar.

 

På mötet i maj 2022 höll en inbjuden föredragshållare ett huvudföredrag med rubriken ”Barkarbystaden –mot ett hållbart samhälle!”. Därefter avslutade de bägge klubbarna med att kort berätta om sina respektive klimat- och miljöprojekt. 

 

Syfte

1.      öka närsamhällets kunskap om vad Rotary står för och vad vår klubb gör

2.      inspirera människor att bli medlemmar i vår klubb 

 

Beskrivning av projektet

Under hösten 2022 och våren 2023 kommer vi att bjuda in till två öppna möten med lockade teman och med inspirerande och aktuella föredragshållare. 

Vi passar också på att informera om Rotary och vad vår klubb gör. Planering och genomförande är ett samarbete mellan Info/PR-, medlems- och programkommittéerna.

 

Projektets längd

Projektet påbörjas hösten 2022 och kommer att pågå ett rotaryår med möjlighet till förlängning om det finns förutsättningar. 

 

Uppföljning

Under maj – juni 2023 kommer Info/PR kommittén att följa upp projektet och återkomma till styrelsen för att besluta om eventuell förlängning. 

 

Projektansvarig

Info/PR-kommittén i Järfälla Rotaryklubb