Leadership. Inspiration. Fun

torsdag 25 mars 2021

Anita Mickos

Klubb: Järfälla Rotaryklubb

Distrikt: 2350 - Uppland

Projekt: RYLA

Bakgrund

Järfälla Rotaryklubb har sedan länge deltagit i Ryla-projektet, som anordnas av distriktet. Projektet erbjuder en unik utbildning för framtida ledare och tillfälle fördel att skapa nya nätverk. Klubben har i flera år skickat kandidater när man kunnat hitta lämpliga enligt reglerna. År 2020 skickade klubben senast en kandidat till utbildningen.

Syfte och mål

Rotary Youth Leadership Award, RYLA, innebär att ge framtida ledare impulser och ideér till ett personligt ledarskap för utveckling inom näringsliv, organisationer och förvaltning. Kontakten med Rotary kan leda till att dessa unga kan vilja söka sig till Rotary i fortsättningen samt att sprida kunskaper om Rotary och dess verksamhet.

Hur ska vi genomföra projektet

Vi söker unga människor boende i Järfälla som är i början av sin karriär och ger dem möjlighet att utvecklas. Kandidaterna skall vara 25-30 år och har varit verksamma i arbetslivet i minst ett år. Klubben sponsrar kurskostnad och resekostnader. Kursen hölls senast i Finland, men har inna dess arrangerats på olika ställen i Sverige och i Polen.

Hur ska vi mäta resultat

Kursen, som omfattar tre dagar, sker i samverkan med Rotary i Finland och Polen. Det kommer troligen att utökas med ytterligare något land i Norden. Någon i klubben ska helst vara mentor åt kandidaten som också förutsätts komma till klubben och hålla ett föredrag om kursen, dess innehåll och vilken betydelse den fått för kandidaten.

Projektets längd

Klubben beslutar varje år i budget om man avser att skicka någon kandidat. Sedan söks en kandidat som passar enligt distriktets reglemente.

2021-03-02

Anita Mickos

Projektansvarig