Öppet möte på Hyllan - Jakobsbergs Centrum

(tisdag 24 oktober 2023 18:30 - 20:30) , Järfälla Bibliotek/Hyllan
Webbplats: https://bibliotek.jarfalla.se/-/jakobsbergs-bibliotek#/?location=Jakobsbergs%20bibliotek
Talare:


  Dagens agenda:   

Kort presentation av Järfälla RK och projektet End Polio Now

Information om Rotarys engagemang i FN 

Z 

Rikare natur i Järfälla – ett ständigt arbete

Kommunekolog och naturvägledare Peder Curman visar och berättar vilka verktyg som finns för att göra Järfällas natur fortsatt rik på biologisk mångfald – både i naturreservaten och utanför. Kanske till och med ännu rikare på sikt? 

2Q==

  Anders Johansson kommer att lägga fokus på Climate Friendly Clubs vilket innebär att Rotarianer och Rotaryklubbar ska informera och agera för att skapa ett lägre kodioxidavtryck i verksamheten. Med tanke på den väderutveckling, torka och bränder som vi sett under sommaren är det lämpligt att koppla ihop Climate Friendly Clubs med konflikthantering. T ex kan en klimatutveckling i vissa delar av Europas närområde skapa konfliktytor (emigrantströmmar, kamp om vatten mm).  

9k=

Efter föredragen har du möjlighet att mingla med föredragshållarna och oss.

Varmt Välkommen


9k=Vad kan vi göra tillsammans för klimatet?